Medžioklės trofėjų apžiūra

Vilniaus medžiotojų draugija trofėjų apžiūras vykdys balandžio 26-27 dienomis (penktadienį ir šeštadienį), nuo 9:00 iki 17:00, buveinėje, Vilniuje, M. Sleževičiaus g.15. Prašome pristatyti sumedžiotų elninių žvėrių ragus su kaukole ir apatiniu žandikauliu bei sumedžiojus vilką – jo kaukolę.

   Trofėjų apžiūros Draugijos nariams atliekamos nemokamai, kitiems – 30 EUR. Pageidaujantys Trofėjų išmatuoti, privalės sumokėti – 15 EUR. Visi mokėjimai banko pervedimu į Draugijos a. s. LT134010042400023521 Luminor Bank AB, b/k 40100.

Medžiotojų ruošimo kursai

Kovo 05 dieną Vilniaus medžiotojų draugija pradeda vykdyti būsimų medžiotojų ruošimo kursus, kurie vyks  kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.      

Kursai kontaktiniu būdu vyks Vilniaus medžiotojų draugijos patalpose (M. Sleževičiaus g. 15, Vilnius), antradieniais ir ketvirtadieniais, nuo 18:00 iki 20:30.                            

Bendra teorinės kursų dalies ir praktinio šaudymo kaina –  500 eurų. Apmokėjimas banko pervedimu į Vilniaus medžiotojų draugijos banko sąskaitą: LT134010042400023521 Luminor Bank AB, b/k 40100.               

Registracija į kursus vyks elektroniniu paštu: v.mazuronis@medziokle.lt

Daugiau informacijos rasite prisegtame pranešime, žemiau matomais kontaktais ir mūsų tinklapyje: www.medziokle.lt

Geros dienos ir Medžioklei valio!

SEMT patikra

Lapkričio 22 dieną (trečiadienį), nuo 11:00, Vilniaus medžiotojų draugija vykdys Saugaus elgesio medžioklėje taisyklių teorinių žinių bei praktinių šaudymo įgūdžių patikrą šaudykloje, Daukšių kame, Sužionių sen., Vilniaus r.

   Primename, jog praktinių šaudymo įgūdžių patikra vykdoma lygiavamzdžiu šautuvu ir  graižtviniu ginklu (reikia turėti po 10 šovinių).

   Taip pat kviečiame visus medžiotojus ir asmenis, turinčius teisėtus ginklus, naudotis VMD šaudyklos paslaugomis. Šaudyti galima iš medžioklinių lygiavamzdžių ir graižtvinių, ginklų, pistoletų ir pneumatinių ginklų.

    Registruotis prašome  žemiau matomais kontaktais.

Geros dienos ir Medžioklei valio!

VYTAS MAZURONIS 

Vilniaus medžiotojų draugijos pirmininkas

✆ +370 698 23535    v.mazuronis@medziokle.lt

www.medziokle.lt

Šv. Huberto – medžiotojų globėjo diena

Gerb. Vilniaus medžiotojų draugijos nariai,
Kiekvienais metais, lapkričio 3 dieną, minima šv. Huberto – medžiotojų globėjo dieną. 
Fransua Hubertas gimė apie 655 m. Jis buvo Burgundijos hercogo Huberto sūnus. Jaunasis Hubertas mėgo medžioklę ir puotas. Anot legendos, vieną šv. Kalėdų vakarą Hubertas išjojo medžioti ir pamatė elnią su didžiuliais dešimties atšakų ragais. Jis pasiruošė sviesti ietį, bet pargriuvo. Elnią nutvieskė šviesa ir tarp jo ragų Hubertas pamatė šviečiantį auksinį kryžių. Nuo to laiko jaunuolis atsisakė aukštų titulų ir gyveno atsiskyrėlio gyvenimą Ardėnų kalnuose.
Savo buvusių medžioklių plotuose Hubertas įkūrė keletą vienuolynų, rūpinosi gamtos apsauga. Po mirties (727m.) paskelbtas šventuoju ir palaidotas šventojo Huberto bazilikoje netoli Nemiūro miesto. 1738 m. buvo įsteigtas šv. Huberto ordinas, kuriuo apdovanojami asmenys, nusipelnę medžioklėje. Įsigalėjus krikščionybei, Medžiotojų diena sutapatinta su šv. Huberto varduvėmis.
Kviečiame visus šią progą paminėti kartu.17.00 val. į šv. mišias Vilniaus Kalvarijų – Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčioje (Kavarijų g. 327)18.00 val. vyks furšetas ir Garbės medžiotojų apdovanojimų įteikimas Medžiotojų restorane (Jeruzalės g.16)

„Medžioklės ragas”

Dalinamės keletu nuotraukų iš medžioklinio šaudymo varžybų „Medžioklės rago” taurei laimėti. Varžybose, kurias rugsėjo 2d. organizavo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, dalyvavo ir keletas Vilniaus medžiotojų draugijos komandų.

Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį Vilniaus medžiotojų draugijos narių susirinkimą

Sveiki, Gerb. Klubų ir Būrelių vadovai.

Vilniaus medžiotojų draugijos, kodas: 193186991, adresas: M. Sleževičiaus g. 15, Vilnius (Draugija) valdybos 2023-03-23 d. sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Draugijos narių susirinkimas , kuris įvyks 2023 m. gegužės 15 d. 18:00 val. adresu M. Sleževičiaus g. 15, Vilnius. Dalyvių registracija prasideda nuo 17 val. Būtina turėti medžiotojo bilietą ir asmens tapatybės dokumentą.

Draugijos Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  2. Revizijos komisijos ataskaita;
  3. 2022 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  4. Draugijos Valdybos rinkimai;
  5. Draugijos nario mokesčio nustatymas;

6.Draugijos adreso keitimas.

Neįvykus Susirinkimui trūkstant kvorumo, pakartotinis Susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. gegužės mėn. 17 d., 18:00 val. (dalyvių registraciją pradedant nuo 17 val.) toje pačioje vietoje ir ta pačia darbotvarke. Apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą (jei būtų šaukiamas), atskirai skelbiama nebus.

Geros dienos ir Medžioklei valio!

Pagarbiai

VYTAS MAZURONIS

Vilniaus medžiotojų draugija, valdybos pirmininkas

✆ +370 698 23535 v.mazuronis@medziokle.lt

www.medziokle.lt

Patvirtinti kanopinių žvėrių limitai 2022-2023 metų sezonui

Pranešame, jog kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2022–2023 metų medžioklės sezoną limitai patvirtinti (atsiųsti dokumentą PDF formatu).

Gražios Žolinių šventės ir Medžioklei valio!

SUSTABDYKIME AFRIKINĮ KIAULIŲ MARĄ

Medžioklės trofėjų paroda