„Medžioklės ragas”

Dalinamės keletu nuotraukų iš medžioklinio šaudymo varžybų „Medžioklės rago” taurei laimėti. Varžybose, kurias rugsėjo 2d. organizavo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija, dalyvavo ir keletas Vilniaus medžiotojų draugijos komandų.

Medžiotojų ruošimo kursai

Vilniaus medžiotojų draugija 2023 m. rugsėjo 05 d. pradeda vykdyti būsimų medžiotojų ruošimo kursus, kurie vyks  kontaktiniu ir nuotoliniu būdu.      

Kursai kontaktiniu būdu vyks Vilniaus medžiotojų draugijos patalpose (M. Sleževičiaus g. 15, Vilnius), antradieniais ir ketvirtadieniais, nuo 18:00 iki 20:30.                            

Bendra teorinės kursų dalies ir praktinio šaudymo kaina –  350 eurų. Praktinių šaudymo įgūdžių ugdymo kainą paskelbsime kursų metu. Apmokėjimas banko pervedimu į Vilniaus medžiotojų draugijos banko sąskaitą: LT134010042400023521 Luminor Bank AB, b/k 40100.               

Registracija į kursus vyks elektroniniu paštu: v.mazuronis@medziokle.lt

Daugiau informacijos, aukščiau matomais kontaktais ir mūsų tinklapyje: www.medziokle.lt

Prašau informuoti asmenis, norinčius tapti Medžiotojais.

Geros dienos ir Medžioklei valio!

Medžioklės trofėjų apžiūra

Medžioklės trofėjai bus apžiūrimi š. m. gegužės mėn. 5-7 dienomis, nuo 9:00 iki 17:00, adresu M. Šleževičiaus g. 15, Vilniuje.

Prašome klubų ir būrelių vadovus dalyvauti medžioklės trofėjų pateikime apžiūrai.    Vilniaus medžiotojų draugijos narių trofėjai bus apžiūrimi nemokamai. Kitų medžiotojų trofėjai bus apžiūrimi, tik sumokėjus 30 EUR. nario mokestį, pervedant į Vilniaus medžiotojų draugijos banko atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT134010042400023521

Pranešimas apie šaukiamą eilinį visuotinį Vilniaus medžiotojų draugijos narių susirinkimą

Sveiki, Gerb. Klubų ir Būrelių vadovai.

Vilniaus medžiotojų draugijos, kodas: 193186991, adresas: M. Sleževičiaus g. 15, Vilnius (Draugija) valdybos 2023-03-23 d. sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis Draugijos narių susirinkimas , kuris įvyks 2023 m. gegužės 15 d. 18:00 val. adresu M. Sleževičiaus g. 15, Vilnius. Dalyvių registracija prasideda nuo 17 val. Būtina turėti medžiotojo bilietą ir asmens tapatybės dokumentą.

Draugijos Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Veiklos ataskaitos tvirtinimas;
  2. Revizijos komisijos ataskaita;
  3. 2022 m. finansinės atskaitomybės tvirtinimas;
  4. Draugijos Valdybos rinkimai;
  5. Draugijos nario mokesčio nustatymas;

6.Draugijos adreso keitimas.

Neįvykus Susirinkimui trūkstant kvorumo, pakartotinis Susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. gegužės mėn. 17 d., 18:00 val. (dalyvių registraciją pradedant nuo 17 val.) toje pačioje vietoje ir ta pačia darbotvarke. Apie šaukiamą pakartotinį susirinkimą (jei būtų šaukiamas), atskirai skelbiama nebus.

Geros dienos ir Medžioklei valio!

Pagarbiai

VYTAS MAZURONIS

Vilniaus medžiotojų draugija, valdybos pirmininkas

✆ +370 698 23535 v.mazuronis@medziokle.lt

www.medziokle.lt

SEMT patikra

Informuojame, kad š.m. gegužės 11d. 16.00 vykdysime SEMT teorinių žinių bei praktinių šaudymo įgūdžių patikrą Daukšių šaudykloje. Visus norinčius prašome registruotis.

Geros dienos! Medžioklei valio!

VYTAS MAZURONIS 

Vilniaus medžiotojų draugija, valdybos pirmininkas

✆ +370 698 23535    v.mazuronis@medziokle.lt

Patvirtinti kanopinių žvėrių limitai 2022-2023 metų sezonui

Pranešame, jog kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2022–2023 metų medžioklės sezoną limitai patvirtinti (atsiųsti dokumentą PDF formatu).

Gražios Žolinių šventės ir Medžioklei valio!

SUSTABDYKIME AFRIKINĮ KIAULIŲ MARĄ

Medžioklės trofėjų paroda

MEDŽIOKLINIŲ PAUKŠTINIŲ ŠUNŲ PARODA

Kviečiame birželio 18 d. skirti savo geriausiems keturkojams draugams ir dalyvauti Medžioklinių paukštinių šunų parodoje Molėtų aerodrome. Su visa reikalinga informacija susipažinkite Lietuvos kinologų draugijos interneto svetainėje:

https://kinologija.lt/parodos–renginiai/parodos/

VACHTELHUNDŲ įgimtų savybių bandymai

Š.m. gegužės 14 d. Lietuvos medžioklinių paukštinių šunų mylėtojų klubas „Vižlas‘‘ Nemenčinėje rengia VOKIEČIŲ VACHTELHUNDŲ įgimtų savybių bandymus. Kviečiame registruotis! 

🐾Išsami informacija, sąlygos, registracijos anketa pateikiama Lietuvos kinologų draugijos interneto svetainėje:

 https://www.kinologija.lt/…/varzybos-bandymai-seminarai/