Atnaujintas medžioklės kalendorius

Briedžių patinai. Rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d. (tik medžiotojams selekcininkams)

Briedžių patelės. Spalio 1 d. – lapkričio 30 d.

Briedžių jaunikliai. Spalio 1 d. – sausio 31 d.

Tauriųjų elnių patinai. Rugpjūčio 15 d. – sausio 31 d. (tik medžiotojams selekcininkams)

Tauriųjų elnių patelės ir jaunikliai. Spalio 1 d. – sausio 31 d.

Danielių patinai. Spalio 1 d. – kovo 31 d. (tik medžiotojams selekcininkams)

Danielių patelės. Spalio 1 d. – sausio 31 d.

Danielių jaunikliai. Spalio 1 d. – sausio 31 d.

Stirnos patinai. Gegužės 1 d. – spalio 31 d. (tik medžiotojams selekcininkams)

Stirnų patelės ir jaunikliai. Spalio 1 d. – gruodžio 31 d.

Šernai – visus metus.

Vilkai. Spalio 15 d. – kovo 31 d. (išnaudojus limitą nebemedžiojami).

Miškinės ir akmeninės kiaunės, juodieji šeškai. Liepos 1 d. – kovo 31 d.

Barsukai. Spalio 1 d. – gruodžio 31 d.

Pilkieji kiškiai. Lapkričio 3 d. – sausio 31 d.

Bebrai. Rugpjūčio 1 d. – balandžio 15 d.

Želmeninės ir baltakaktės žąsys. Rugsėjo 1 d. – gruodžio 15 d.

Didžiosios ir rudagalvės antys, kryžgalvės ir rudagalvės kryklės, krykuolės, kanadinė berniklė. Rugpjūčio 15 d. –  gruodžio 15 d.

Kuoduotosios antys, laukiai. Rugsėjo 15 d. –  gruodžio 15 d.

Perkūno oželiai, slankos. Rugpjūčio 15 d. – lapkričio 30 d.

Fazanai. Rugsėjo 1 d. – balandžio 30 d.

Keršuliai. Rugsėjo 1 d. – gruodžio 1 d.

Kovai, pilkosios varnos. Rugsėjo 1 d. – gruodžio 31 d.

Lapės, mangutai, paprastieji šakalai, paprastieji meškėnai, kanadinės audinės, nutrijos, ondatros. Medžiojami visus metus.

Komentavimo galimybė išjungta.