Medžiojamoj fauna

Akmeninė kiaunė

Akmeninė kiaunė (lot. Martes foina) – kiauninių šeimos kailinis žvėrelis.

Barsukas arba opšrus (lot. Meles meles, angl. Eurasian Badger, vok. Der Dachs, rus. Барсук) – stambiausias kiauninių šeimos atstovas.

Barsukas arba opšrus (lot. Meles meles, angl. Eurasian Badger, vok. Der Dachs, rus. Барсук) – stambiausias kiauninių šeimos atstovas.

Upinis bebras (lot. Castor fiber, angl. European beaver, vok. Biber) – Castoridae šeimos, stambiausias Lietuvos graužikas.

Upinis bebras (lot. Castor fiber, angl. European beaver, vok. Biber) – Castoridae šeimos, stambiausias Lietuvos graužikas.

Briedis (lot. Alces alces) – stambus elninių (Cervidae) šeimos žinduolis.

Briedis (lot. Alces alces) – stambus elninių (Cervidae) šeimos žinduolis.

Danielius (lot. Dama dama, angl. Fallow Deer, vok. Damhirsch) – elninių (Cervidae) šeimos žinduolis.

Danielius (lot. Dama dama, angl. Fallow Deer, vok. Damhirsch) – elninių (Cervidae) šeimos žinduolis.

Juodasis šeškas (lot. Mustela putorius, angl. European Polecat, vok. Iltisse) – kiauninių šeimos plėšrus žinduolis.

Juodasis šeškas (lot. Mustela putorius, angl. European Polecat, vok. Iltisse) – kiauninių šeimos plėšrus žinduolis.

Kanadinė audinė

Kanadinė audinė (lot. Mustela vison, angl. Mink, vok. Amerikanischer Nerz) – kiauninių šeimos plėšrus žinduolis.

Pilkasis kiškis, kiškis (lot. Lepus europaeus, angl. European Hare, vok. Feldhase), dažn. zuikis – kiškinių (Leporidae) šeimos žinduolis.

Pilkasis kiškis, kiškis (lot. Lepus europaeus, angl. European Hare, vok. Feldhase), dažn. zuikis – kiškinių (Leporidae) šeimos žinduolis.

Rudoji lapė (lot. Vulpes vulpes, angl. Red Fox, vok. Rotfuchs) – šuninių (Canidae) šeimos žinduolis.

Rudoji lapė (lot. Vulpes vulpes, angl. Red Fox, vok. Rotfuchs) – šuninių (Canidae) šeimos žinduolis.

 

Usūrinis šuo arba mangutas (lot. Nyctereutes procyonoides, angl. raccoon dog, vok. Marderhund, rus. Енотовидная собака) – šuninių (Canidae) šeimos žinduolis.

Usūrinis šuo arba mangutas (lot. Nyctereutes procyonoides, angl. raccoon dog, vok. Marderhund, rus. Енотовидная собака) – šuninių (Canidae) šeimos žinduolis.

Miškinė kiaunė (lot. Martes martes) – kiauninių šeimos plėšrusis žinduolis.

Miškinė kiaunė (lot. Martes martes) – kiauninių šeimos plėšrusis žinduolis.

Nutrija (lot. Myocaster coypus) – vienintelė nutrinių šeimos (lot. Myocastoridae) rūšis.

Nutrija (lot. Myocaster coypus) – vienintelė nutrinių šeimos (lot. Myocastoridae) rūšis.

Ondatros (lot. Ondatra) – stambūs, vandenyje gyvenantys žiurkėninių (Cricetidae) šeimos graužikai, kuriems priklauso vienintelė rūšis gentyje – ondatra (Ondatra zibethica).

Ondatros (lot. Ondatra) – stambūs, vandenyje gyvenantys žiurkėninių (Cricetidae) šeimos graužikai, kuriems priklauso vienintelė rūšis gentyje – ondatra (Ondatra zibethica).

Paprastasis meškėnas (lot. Procyon lotor, angl. Common raccoon, vok. Nordamerikanischer Waschbär) – meškėninių (Procyonidae) šeimos žinduolis.

Paprastasis meškėnas (lot. Procyon lotor, angl. Common raccoon, vok. Nordamerikanischer Waschbär) – meškėninių (Procyonidae) šeimos žinduolis.

Stirna (lot. Capreolus capreolus, angl. Roe Deer, vok. Reh) – grakštus elninių (Cervidae) šeimos žinduolis.

Stirna (lot. Capreolus capreolus, angl. Roe Deer, vok. Reh) – grakštus elninių (Cervidae) šeimos žinduolis.

Šernas (lot. Sus scrofa, angl. Wild boar, vok. Wildschwein) – kiaulinių (Suidae) šeimos žinduolis, priklausantis porakanopių (Artiodactyla) būriui.

Šernas (lot. Sus scrofa, angl. Wild boar, vok. Wildschwein) – kiaulinių (Suidae) šeimos žinduolis, priklausantis porakanopių (Artiodactyla) būriui.

Taurusis elnias (lot. Cervus elaphus, angl. Red deer, vok. Rothirsch) – elninių (Cervidae) šeimos žinduolis.

Taurusis elnias (lot. Cervus elaphus, angl. Red deer, vok. Rothirsch) – elninių (Cervidae) šeimos žinduolis.

Pilkasis vilkas (lot. Canis lupus, angl. Grey Wolf, vok. Wolf) – stambiausias iš visų laukinių šuninių (Canidae) šeimos.

Pilkasis vilkas (lot. Canis lupus, angl. Grey Wolf, vok. Wolf) – stambiausias iš visų laukinių šuninių (Canidae) šeimos.

Paprastasis šakalas (lot. Canis aureus, angl. Golden Jackal, vok. Goldschakal) – plėšriųjų žinduolių (Carnivora) būrio, šuninių Paprastasis šakalas (Canidae) šeimos žinduolis.

Paprastasis šakalas (lot. Canis aureus, angl. Golden Jackal, vok. Goldschakal) – plėšriųjų žinduolių (Carnivora) būrio, šuninių Paprastasis šakalas (Canidae) šeimos žinduolis.

Želmeninė žąsis

Želmeninė žąsis

Slanka

Slanka

Rudgalvė kryklė

Rudgalvė kryklė

Rudagalvė antis

Rudagalvė antis

Pilkoji varna

Pilkoji varna

Perkūno oželis

Perkūno oželis

Laukys

Laukys

Kuoduotoji antis

Kuoduotoji antis

Krykuolė

Krykuolė

Kovas

Kovas

Keršulis

Keršulis

Fazanas

Fazanas

Dryžgalvė kryklė

Dryžgalvė kryklė

Didžioji antis

Didžioji antis

Baltakaktė žąsis

Baltakaktė žąsis

Kanadinė berniklė

Kanadinė berniklė

Komentavimo galimybė išjungta.